De herstelwerkzaamheden aan de ijsbaan zijn begonnen. De dijken worden geplagd en voorzien van extra grond,
dit alles om het lekken tegen te gaan.

Copyright P.B. Oldelamer 2020
Plaatselijk Belang Oldelamer - p.a. Hoofdweg 53 - 8486 GC - Oldelamer