De herstelwerkzaamheden aan de ijsbaan zijn begonnen. De dijken worden geplagd en voorzien van extra grond,
dit alles om het lekken tegen te gaan.

Copyright P.B. Oldelamer 2020
Plaatselijk Belang Oldelamer p.a. Hoofdweg 53 - 8486 GC - Oldelamer